Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 

Visie

Bewoners van de Doesburger Eng en directe omgeving zetten zich al vele jaren in voor het behoud van het voor hen waardevolle leefgebied. In 2006 is de buurt aan de slag gegaan om een eigen visie op de toekomst te ontwikkelen. In de publicatie “Kijk op de Toekomst” doet de buurt verslag: 

 “Wij, bewoners en boeren van de Doesburger Eng, houden van ons gebied met haar openheid en agrarisch karakter. Dit willen we voor toekomstige generaties laten voortbestaan door samen de Eng levend te houden: een bestaan voor boeren, en beleefbaar voor bewoners en burgers van Ede.”
<hier afbeelding van de publicatie>
Deze publicatie en andere rapporten zijn verkrijgbaar via het secretariaat van de Stichting Buurtschap Doesburger Eng.


Er is niet voor gekozen om van de Eng een openluchtmuseum te maken; waardevolle cultuurhistorische elementen worden gekoesterd. Er komen ook nieuwe functies, zodat huidige en toekomstige generaties er kunnen leven en genieten. Voor de stad-land relatie is gekozen voor het “landschapspark” beeld. Aansluitend bij het landgoed Kernhem wordt met name het zuidelijke deel van de eng meer toegankelijk en beleefbaar gemaakt als “achtertuin” van Ede. Het gebied rondom de Doesburger molen staat daarbij centraal. 
Het belang van boeren als eeuwenoude beheerders van het landschap staat in de visie hoog in het vaandel. In bedrijfseconomisch opzicht wordt vooral een toekomst gezien in de meer extensieve, en voor de eng grondgebonden, biologische landbouw. De daarmee gepaard gaande omslag is een proces van jaren dat samen met andere bewoners en gemeente wordt ingezet: van “Boerderij naar Buurderij”.