Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 

Bestuur

Ditta van Gaalen – voorzitter (bewoner van het gebied)

Hans Pol - secretaris (bewoner van het gebied)

Elvira Parmentier – penningmeester (bewoner van het gebied)

Theo Dijkstra – lid (bewoner van het gebied)

Wouter van Engelenhoven – lid (boer in het gebied)

Albert van Weerdenburg – secretaris (bewoner van het gebied)