Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 

Doel

De Stichting Doesburger Buurt is opgericht in 2004 en heeft in het bijzonder tot doel:

·        Het accentueren en behouden van de landschappelijke waarden en het unieke cultuur (historisch) erfgoed van de Doesburger Eng. Dit in samenhang met het Landgoed Kernhem en het Edese Bos.

·        Het stimuleren van een dynamische gebiedsontwikkeling. Een ontwikkeling die start bij de bewoners en die wordt ingevuld vanuit een geaccepteerde visie. Met duurzaamheid, cultuurhistorie en samenhorigheid als evenzovele inspiratiebronnen.